W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Witamy w roku szkolnym 2023/2024

Drogi Uczniu pamiętaj o kilku ważnych rzeczach!

 • Nie jesteś sam, nie zamykaj się ze swoim problemem. Dołożę wszelkich starań, aby go rozwiązać.
 • Warto rozmawiać. Wiele nieporozumień z pracownikami szkoły wynika ze złej komunikacji.
 • Razem można więcej. Warto prosić o pomoc innych, dzielić się swoimi wątpliwościami, współpracować z kompetentnymi osobami.

 Tomasz Kołłątaj 

Projekt logo Rzecznika Praw Ucznia – Jędrzej Smirny

 

Drodzy Uczniowie!

Witam w nowym roku szkolnym. Mam nadzieję, że tak jak w latach ubiegłych, będziecie w naszej szkole czuli się bezpiecznie i będziecie mieli poczucie, że Wasze prawa są szanowane i przestrzegane. Przypominam jednocześnie, że obowiązującym dokumentem w szkole jest Statut, w którym zaznaczono prawa i obowiązki ucznia PSP7 w Zielonej Górze. Zachęcam jednocześnie do odwiedzenia serwisu mamyprawa.pl gdzie znajdziecie informację o prawach ucznia.

 

 

ZADANIA I FUNKCJE RZECZNIKA PRAW UCZNIA

 1. Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole i poza nią.
 2. Zwiększanie świadomości prawnej dzieci.
 3. Działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów w regulaminach.
 4. Propagowanie praw ucznia w szkole.
 5. Współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia.
 6. Świadczenie pomocy uczniom (jak korzystać z praw i szanować innych).
 7. Prowadzenie negocjacji między uczniem a nauczycielem lub innymi stronami sporu.
 8. Dbałość o przestrzeganie przez uczniów, nauczycieli, rodziców regulaminu szkoły i innych regulaminów.
 9. Pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudnych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

SPOSOBY I ŚRODKI DZIAŁANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA

 1. Załatwianie indywidualnych i grupowych skarg uczniów.
 2. Udzielanie uczniom porad dotyczących ich praw i obowiązków.
 3. Współpraca z instytucjami i osobami działającymi na rzecz dziecka.
 4. Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających problemom w szkole.

 

UPRAWNIENIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA

 1. Nie wyręcza w obowiązkach wychowawców.
 2. Ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
 3. Podejmuje działania na wniosek stron (uczniów, nauczycieli, innych pracowników szkoły).

 

ul. Zielonogórska 5

65-256 Zielona Góra

tel. 68 454 96 17

tutaj jesteśmy

Copyright © 2024 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze Rights Reserved.