SKO

Szkolna Kasa Oszczędności

Witamy wszystkich członków SKO po wakacjach. Przed nami kolejny rok oszczędzania i wzajemnej współpracy. Mamy nadzieję, że przyniesie on wszystkim mnóstwo radości, zabawy i sukcesów, a także dużo pieniędzy na szkolnych książeczkach. Zachęcamy także uczniów, którzy nie są członkami Szkolnej Kasy Oszczędności do wstąpienia w jej szeregi. Naprawdę warto !

Opiekunki SKO

Dorota Kordyjalik

 

 

 

 

Szkolna Kasa Oszczędności działa według zadań określonych w planie pracy. W bieżącym roku szkolnym cel główny naszej pracy zawarty jest w haśle: „Uczymy się być oszczędnym”. Działalność Szkolnej Kasy Oszczędności kierowana jest przez opiekuna. W Szkolnej Kasie Oszczędności mogą oszczędzać wszyscy chętni uczniowie. Warto rozbudzić wśród uczniów potrzebę oszczędzania i właściwego gospodarowania posiadanymi funduszami własnymi.

Zasadniczymi celami prowadzenia SKO są:

- wdrażanie uczniów do świadomego oszczędzania, systematyczności i wytrwałości w gromadzeniu wkładów oraz celowego ich wykorzystania;

- popularyzowanie wiedzy ekonomicznej;

- wyzwalanie przedsiębiorczości;

- inicjowanie, podejmowanie działań przynoszących korzyści materialne oraz prowadzenie działalności społecznej – przeprowadzanie akcji charytatywnych i ekologicznych;

- organizowanie konkursów dotyczących oszczędzania oraz branie udziału w konkursach organizowanych przez Bank PKO SA;

- spotkania z pracownikami banku PKO w Zielonej Górze na terenie szkoły i w oddziale banku.

 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

  

REGULAMIN SKO

 

1. Członkami SKO mogą być wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły.

2. Uczeń staje się członkiem SKO w chwili wypełnienia deklaracji, otrzymania książeczki SKO i dokonania pierwszej wpłaty.

3. Dowodem przynależności do SKO jest książeczka SKO otrzymana od opiekuna.

4. Na książeczkę można wpłacić jednorazowo nie więcej niż 50 złotych.

5. Każdy ma obowiązek pilnować swojej książeczki i dbać o jej estetyczny wygląd.

6. W razie zgubienia książeczki SKO uczeń musi zgłosić to do swojego opiekuna, który na podstawie karty wpłat i wypłat wystawi nową książeczkę SKO z napisem „duplikat".

7. Szkolny opiekun SKO przyjmuje oszczędności bezpośrednio od uczniów w wyznaczony dzień tygodnia i wpłaca je do PKO BP.

8. Opiekun SKO prowadzi dokumentację zgodnie z wytycznymi PKO.

9. Oszczędzający uczeń ma prawo do wypłacania pieniędzy ze swojej książeczki za pisemną zgodą rodziców .

10. Wypłaty dokonywane są w  określony dzień tygodnia, uczeń ma obowiązek pisemnie poinformować opiekuna SKO o zamiarze wypłaty dzień wcześniej.

11. Wpłat i wypłat z książeczki może dokonywać tylko właściciel książeczki lub jego rodzic.

Odsłony: 20063