W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Witamy w roku szkolnym 2023/2024

 

W roku szkolnym 2018/2019, w lutym, uczniowie naszej szkoły wezmą udział w kampanii przeciwko dopalaczom. Dopalacze to niebezpieczne substancje o działaniu psychoaktywnym, działają negatywnie na ośrodkowy układ nerwowy oraz silnie uzależniają. Nawet jednorazowe zażycie tych substancji może prowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych, a w niektórych przypadkach nawet do śmierci.

Zjawisko przyjmowania dopalaczy to problem społeczny, z którym należy walczyć. Nasza kampania będzie mieć charakter profilaktyczny. Jej celem będzie poinformowanie młodych ludzi, jak groźne są dopalacze oraz uświadomienie im skutków przyjmowania tych substancji.

Cele szczegółowe:

1. Przekonanie uczniów, że dopalacze to substancje o niezbadanym składzie, nie poddane dokładnym badaniom, nielegalne na rynku.

2. Uświadomienie o problemach zdrowotnych wynikających z przyjmowania dopalaczy (zmiany nastroju, stany depresyjne, stany halucynacyjne, utrata słuchu, przekrwienie gałek ocznych, utrata przytomności, bezsenność, wymioty, biegunka i wiele innych).

3. Uświadomienie uczniom, że dopalacze nie mogą być drogą ucieczki od problemów, gdyż niejednokrotnie nasilają negatywne emocje, a odstawienie ich prowadzi zaburzeń psychicznych i stanów lękowych. W ramach kampanii uczniowie dowiedzą się jak radzić sobie z problemami i gdzie szukać pomocy.

4. Ukształtowanie u uczniów asertywnej postawy.

5. Poinformowanie o sposobach reagowania i pomocy w przypadku podejrzenia rówieśnika lub dziecka o przyjmowanie dopalaczy.

6. Udostępnienie numerów telefonów, stron internetowych i miejsc, gdzie można zwrócić się o pomoc związaną z dopalaczami.

 

ul. Zielonogórska 5

65-256 Zielona Góra

tel. 68 454 96 17

tutaj jesteśmy

Copyright © 2024 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze Rights Reserved.