W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Witamy w roku szkolnym 2023/2024

 

Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2017/2018 do ogólnopolskiego programu edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

W programie będą uczestniczyli uczniowie klas pierwszych, w klasach II i III przypomnimy natomiast zagadnienia związane z tematyką palenia papierosów.

W ramach programu będą odbywały się zajęcia warsztatowe, na których dzieci dowiedzą się co to jest zdrowie, od czego zależy, co szkodzi naszemu zdrowiu, co robić gdy zdrowie jest zagrożone.

 

Koordynator programu: p. Beata Morzycka

Czytaj więcej...

 

Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2016/2017 do ogólnopolskiego programu edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

W programie będą uczestniczyli uczniowie klas pierwszych, w klasach II i III przypomnimy natomiast zagadnienia związane z tematyką palenia papierosów.

W ramach programu będą odbywały się zajęcia warsztatowe, na których dzieci dowiedzą się co to jest zdrowie, od czego zależy, co szkodzi naszemu zdrowiu, co robić gdy zdrowie jest zagrożone.

Koordynator programu: p. Beata Morzycka

Czytaj więcej...

 

Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2015/2016 do ogólnopolskiego programu edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Program ma charakter profilaktyczny, jest realizowany pod patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze.

W programie będą uczestniczyli uczniowie klas pierwszych, w klasach II i III przypomnimy natomiast zagadnienia związane z tematyką palenia papierosów, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie, kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu oraz aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie oraz dbałość o czystość środowiska.

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

 • Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
 • Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.
 • W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia, dostosowane do poziomu percepcji dzieci.
 • Program ma charakter profilaktyczny i jego głównym celem jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Uporządkowanie i poszerzenie wiadomości na temat zdrowia.
 • Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.
 • Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
 • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.

 

ZAJĘCIA WARSZTATOWE W RAMACH PROGRAMU:

 • Zajęcia 1: Co to jest zdrowie?
 • Zajęcia 2: Od czego zależy nasze zdrowie?
 • Zajęcia 3: Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
 • Zajęcia 4: Co robić, gdy moje życie jest zagrożone? 
 • Zajęcia 5: Nie pal przy mnie, proszę!

Czytaj więcej...

 

Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2014/2015 do ogólnopolskiego programu edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę”, który adresowany jest dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

 

 

Program ma charakter profilaktyczny i jego głównym celem jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie, kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu oraz aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie oraz dbałość o czystość środowiska.

Czytaj więcej...

ul. Zielonogórska 5

65-256 Zielona Góra

tel. 68 454 96 17

tutaj jesteśmy

Copyright © 2024 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze Rights Reserved.