W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Witamy w roku szkolnym 2023/2024

Po dwuletniej przerwie spowodowanej Reformą systemu oświaty z 2017 r. mury naszej szkoły opuścili absolwenci klas ósmych. Na 103 uczniów posiadamy informacje o 101 absolwentach.

Oto jakie wybrali szkoły:

Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Zielonej Górze – 14 osób (13,9%)

Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Zielonej Górze – 7 osób (6,9%)

Liceum Ogólnokształcące nr 3 w Zielonej Górze – 11 osób (10,9%)

Liceum Ogólnokształcące nr 4 w Zielonej Górze – 25 osób (24,7%)

Liceum Ogólnokształcące nr 5 w Zielonej Górze – 8 osób (7,9%)

Technikum nr 1 w Zielonej Górze – 10 osób (9,9%)

Technikum nr 3 – 6 osób (5,9%)

Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze – 7 osób (6,9%)

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego – 3 osoby (3%)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Nowej Soli – 3 osoby (3%)

Inne szkoły – 7 osób (6,9%)

Życzymy powodzenia w nowej szkole!

 

Cel jaki sobie stawiamy jako placówka i kadra w niej pracująca to przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Dlatego też jesteśmy ciekawi, czy nasze zamierzenia i działania odpowiadają Waszym potrzebom i dotrzymują kroku zmieniającej się bezustannie rzeczywistości.

Głównym celem jaki sobie stawiamy jest pozyskanie i wykorzystanie informacji o losach wszystkich naszych absolwentów, tych młodszych, tych trochę starszych i tych, którzy nasze mury opuścili już dawno. Gromadzenie informacji o Waszych losach, pozwoli na udoskonalenie obecnie prowadzonych procesów dydaktyczno-wychowawczych. Z wieloma byłymi uczniami mamy kontakt, jesteśmy zawsze ogromnie ciekawi jak potoczyły się ich losy. Z wieloma jednak nasz kontakt jest ograniczony, bądź ustał zupełnie. Dlatego gorąco prosimy o rozpropagowanie naszych działań wśród wszystkich znajomych, przyjaciół i kolegów, których znacie, pamiętacie i wspominacie. Być może oni także ciepło myślą o chwilach spędzonych na wspólnej nauce i zabawie. Zachęcamy wszystkich do dzielenia się swoimi wspomnieniami i przeżyciami.

Szalenie interesuje nas jak potoczyło się Wasze życie po opuszczeniu szkoły PSP nr 7 w Zielonej Górze.

W związku z tym umieściliśmy ankietę (w podmenu Ankieta) i bylibyśmy bardzo wdzięczni, gdybyście zechcieli odpowiedzieć na kilka pytań.

Uzyskane informacje pozwolą nam udoskonalić pracę szkoły i dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb naszych obecnych i przyszłych uczniów.

Jako byli uczniowie PSP nr 7 w Zielonej Górze zawsze jesteście mile widziani w murach naszej (i Waszej) szkoły.

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia znanej Wam przecież placówki oraz dokonywania pamiątkowych wpisów w Księdze Absolwentów znajdującej się w bibliotece.

Pamiętajcie, po opuszczeniu przyjaznych murów naszej szkoły już zawsze będziecie nosić zaszczytne miano jej ABSOLWENTA.

 

 

Spośród 74 absolwentów uzyskano informacje na temat 69 uczniów.

Badani uczniowie wybrali następująco:

 • Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Akademickich w Zielonej Górze – 33 osoby (48%)
 • Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze – 11 osób (16%)
 • Gimnazjum nr 7 im. UNICEF w Zielonej Górze – 10 osób (14%)
 • Gimnazjum nr 3 im. J. Chełmońskiego w Zielonej Górze – 6 osób (9%)
 • Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze – 5 osób (7%)
 • Gimnazjum nr 4 Sportowe im. T. Ślusarskiego w Zielonej Górze – 2 osoby (3%)
 • Gimnazjum przy Zespole Szkół Plastycznych w Zielonej Górze – 2 osoby (3%)

 

 

 

Spośród 83 absolwentów uzyskano informacje na temat 76 uczniów.

Badani uczniowie wybrali następująco:

 • Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Akademickich w Zielonej Górze – 33 osoby (43%)
 • Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze – 11 osób (14%)
 • Gimnazjum nr 7 im. UNICEF w Zielonej Górze – 9 osób (12%)
 • Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze – 9 osób (12%)
 • Gimnazjum nr 4 Sportowe im. T. Ślusarskiego w Zielonej Górze – 8 osób (11%)
 • Gimnazjum nr 3 im. J. Chełmońskiego w Zielonej Górze – 6 osób (8%)

 

 

 

Każdego roku Publiczną Szkołę Podstawową nr 7 opuszczają uczniowie klas szóstych, którzy kolejny etap życia rozpoczynają w zielonogórskich gimnazjach. Pragnęlibyśmy, aby nasi Absolwenci utrzymywali z nami kontakt oraz brali aktywny udział w życiu szkoły.

DRODZY ABSOLWENCI!

Jesteśmy bardzo ciekawi jak potoczyło się Wasze życie po opuszczeniu murów PSP nr 7 w Zielonej Górze.

W związku z tym umieściliśmy ankietę (w podmenu Ankieta) i bylibyśmy bardzo wdzięczni, gdybyście zechcieli odpowiedzieć na kilka pytań.

Uzyskane informacje pozwolą nam udoskonalić pracę szkoły i dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb naszych obecnych i przyszłych uczniów.

Jako byli uczniowie PSP nr 7 w Zielonej Górze zawsze jesteście mile widziani w murach naszej (i Waszej) szkoły.

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia placówki oraz dokonywania pamiątkowych wpisów w Księdze Absolwentów znajdującej się w bibliotece.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 pozyskuje informacje o losach absolwentów oraz stwarza warunki do współpracy. W tym celu:

 • prowadzi Księgę Wpisów Absolwentów,
 • przeprowadza ankiety wśród absolwentów i ich rodziców,
 • przeprowadza rozmowy z dyrektorami gimnazjów,
 • monitoruje wybór gimnazjów przez absolwentów oraz ich osiągnięcia edukacyjne, artystyczne i sportowe,
 • zaprasza absolwentów do udziału w imprezach szkolnych.

 

Zdobyte od absolwentów i ich rodziców informacje dają możliwość:

 • określenia, jak wiedza i umiejętności zdobyte w naszej szkole wpływają na dalszą edukację i ścieżki kariery absolwentów,
 • stwierdzenia, czy aktualna oferta edukacyjna szkoły spełnia oczekiwania uczniów, czy też wymaga modyfikacji,
 • wykorzystania zdobytych informacji do doskonalenia pracy nauczycieli,
 • opracowywania zestawień statystycznych na szkolną stronę internetową.

 

PSP nr 7 dąży do tego, aby jej Absolwent:

 • nieustannie dążył do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności, potrafił wykorzystywać je w życiu codziennym,
 • posiadał umiejętność logicznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów,
 • był przygotowany do dalszego kształcenia,
 • sprawnie posługiwał się językiem ojczystym, potrafił porozumiewać się w języku obcym,
 • miał poczucie tożsamości narodowej i lokalnej,
 • był człowiekiem tolerancyjnym, szanował drugiego człowieka, otwierał się na potrzeby ludzi, również starych i niepełnosprawnych, angażował się w działalność charytatywną,
 • był dobrym kolegą, budował pozytywne relacje z rówieśnikami,
 • był człowiekiem kulturalnym, znał zasady dobrego wychowania, używał zwrotów grzecznościowych, znał zasady kulturalnej dyskusji i je stosował,
 • dbał o bezpieczeństwo swoje i innych,
 • był człowiekiem aktywnym fizycznie, uprawiał odpowiednie dla siebie dyscypliny sportowe.

 

 

ul. Zielonogórska 5

65-256 Zielona Góra

tel. 68 454 96 17

tutaj jesteśmy

Copyright © 2023 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze Rights Reserved.