chwilowki online

E-learning

http://localhost/PSP7/images/strona/e-learning_1.png 

  Szkolna platforma

  edukacyjna

Biblioteka

http://localhost/PSP7/images/strona/book.png

 

 Biblioteka zaprasza

 codziennie

 od godz. 8:00 do 16:00

Świetlica

http://localhost/PSP7/images/strona/swietlica.png 

 Świetlica "Bajkowy Świat"

 otwarta jest

 od godz. 6:30 do 18:00

Nie pal przy mnie, proszę 2016/2017

 

Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2016/2017 do ogólnopolskiego programu edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

W programie będą uczestniczyli uczniowie klas pierwszych, w klasach II i III przypomnimy natomiast zagadnienia związane z tematyką palenia papierosów.

W ramach programu będą odbywały się zajęcia warsztatowe, na których dzieci dowiedzą się co to jest zdrowie, od czego zależy, co szkodzi naszemu zdrowiu, co robić gdy zdrowie jest zagrożone.

Koordynator programu: p. Beata Morzycka

Cel główny programu:

Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

Cele szczegółowe:

•   Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.

•   Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.

•   Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.

•   Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.

•   Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

Adresaci programu:

Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej

Założenia programu:

Przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych o tematyce:

•   CO TO JEST ZDROWIE?

•   OD CZEGO ZALERZY NASZE ZDROWIE?

•   CO I DLACZEGO SZKODZI ZDROWIU?

•   CO ROBIĆ, GDY MOJE ŻYCIE JEST ZAGROŻONE?

•   NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ!

 

Szanowni Rodzice!

•  Zdrowie naszych dzieci jest dla każdego z nas najważniejszą sprawą. Codziennie dbamy o to, aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki dla harmonijnego rozwoju. Na stan zdrowia ma wpływ wiele czynników: opieka zdrowotna, czynniki genetyczne, środowisko fizyczne i społeczne, a przede wszystkim styl życia i zachowania prozdrowotne (tj. aktywność fizyczna, racjonalne odżywianie, utrzymywanie czystości ciała i otoczenia, zachowywanie bezpieczeństwa, utrzymywanie właściwych relacji między ludźmi, a także nie używanie środków psychoaktywnych). Kształtowanie prawidłowych postaw zdrowotnych wśród dzieci jest najskuteczniejszym działaniem w szeroko pojętej profilaktyce, w tym także profilaktyce antytytoniowej.

•  Palenie tytoniu jest zjawiskiem powszechnym i stanowi jedną z głównych przyczyn umieralności w wieku dorosłym. Wdychanie dymu tytoniowego czyli bierne palnie jest tak samo niebezpieczne jak samo palnie, ponieważ niesie za sobą identyczne skutki zdrowotne co aktywne palenie papierosów. Według danych szacunkowych w Polsce co roku 4 mln. dzieci jest narażonych na mimowolne wdychanie dymu tytoniowego!

•  Biorąc pod uwagę fizjologię rozwoju psychoemocjonalnego dziecka, współczesną wiedzę na temat uwarunkowań procesu uzależnienia się od tytoniu przez dzieci oraz epidemiologię palenia tytoniu w wieku rozwojowym, zasadnym jest przeprowadzenie wśród dzieci w wieku szkolnym (a nawet wczesnoszkolnym) programu profilaktyki antytytoniowej. 

•  W związku z powyższym nasza szkoła postanowiła włączyć się do realizacji programu „Nie pal przy mnie, proszę”, który jest adresowany do uczniów klas I-III. Jego celem jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

 

Październik 

W dniach 17.10-21.10 w naszej szkole odbyło się Promowanie zdrowego stylu życia.

Na zajęciach edukacyjnych dzieci z klas pierwszych poznały główną bohaterkę programu „Nie pal przy mnie proszę” wiewiórkę Wikę, która będzie towarzyszyła im podczas następnych zajęć. Zajęcia przeprowadzono według scenariuszy Programu „Nie pal przy mnie, proszę”.

Uczniowie klas drugich i trzecich postanowili artystycznymi środkami wyrazu przekonać palaczy do zaniechania tego zgubnego nałogu. Antynikotynowe hasła zostały odpowiednio zilustrowane i mogli zobaczyć skutki palenia papierosów.

 

Zapraszamy do galerii

 

Listopad

Już od sześciu lat, 8 listopada obchodzimy Dzień Śniadanie Daje Moc wspólnie ze szkołami z całej Polski. Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień!

8 listopada w całej Polsce jak i w naszej szkole na ławkach uczniów klas I-III szkolnych, zamiast książek i zeszytów, królowały zdrowe i smaczne potrawy śniadaniowe. To była świetna zabawa dla dzieci, dzięki której najmłodsi nauczyli się jak ważne jest codzienne, zdrowe śniadanie.

Zapraszamy do galerii!

 

Kwiecień

Międzynarodowy Dzień Ziemi obchodzony jest na całym świecie 22 kwietnia. Każdego roku uczniowie naszej szkoły biorą udział w ważnych akcjach o charakterze ekologicznym. Starają się robić wszystko, aby Ziemia stała się piękniejsza, zdrowsza i bezpieczniejsza. Tego dnia każdy  powinien pomyśleć, co może zrobić w swoim najbliższym otoczeniu, aby chronić Ziemię i żyć z nią w przyjaźni. Uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich postanowili artystycznymi środkami wyrazu przekonać ludzi do ochrony Ziemi i własnego zdrowia.

Klasy 1 wykonały projekty znaczków, które  pokazywały palącym, że  dzieci nie chcą żeby przy nich palono papierosy.

Klasy 2 wykonały plakaty pokazujące wszystkim, w jakich miejscach można spotkać znaczek „TU NIE WOLNO PALIĆ”.

Klasy 3 wykonały plakaty pt. „Jak chronić Ziemię ?”.

Na korytarzach pojawiły się kolorowe plakaty promujące zdrowy tryb życia i Dzień Ziemi 2017.

Galeria

 

Akademia Przyszłości

 

Od tego roku szkolnego nasza szkoła bierze udział w programie prowadzonym przez Stowarzyszenie Wiosna Akademia Przyszłości.

W Akademii dziecko jest najważniejsze. Wierzymy w jego potencjał. Wiemy, że zasługuje na czas i uwagę. Traktujemy je poważnie, jest naszym partnerem.

Nie zmieniamy świata dziecka, tylko samo dziecko

Akademia nie zmienia świata dzieci, nie usuwa przeszkód z ich drogi, ale uczy je, jak sobie w tym świecie radzić. Otoczenie dziecka i problemy mogą pozostać takie same, ale dzięki Akademii, dziecko wie, jak stawiać czoła trudnościom i wygrywać. O przeszkodach myśli jak o wyzwaniach możliwych do podjęcia i wygrania.

Kształtujemy w dziecku mentalność wędkarza

Akademia daje dziecku rybę (m.in. wyprawkę na początek roku), wędkę (uczy konkretnych umiejętności np. odpowiadania przy tablicy, rozmowy z kolegami), ale – co najważniejsze – kształtuje w nim mentalność wędkarza (uczy je, jak radzić sobie w szkole i w życiu).

Jeśli ktoś nie ma mentalności wędkarza i dostanie wędkę, to ją sprzeda i kupi ryby. A nam zależy na tym, by dzieci miały w sobie mentalność wędkarza, który nawet jeśli nie ma wędki, to zrobi ją sam i zacznie łowić ryby. Naszym celem jest to, aby dzieci radziły sobie w życiu. Najpierw w szkole, ale potem w życiu.

Wspólnie z dzieckiem patrzymy w przyszłość

Mądre wychowanie powinno polegać na tym, że dorosły patrzy z dzieckiem w jego przyszłość, a nie zaspokaja jego tymczasowe potrzeby. Dorosły, który chce dobra dziecka stawia dziecku wyzwania, uczy je samodzielności, kształtuje w nim mentalność wędkarza. Dzięki temu, dziecko w przyszłości może odnosić sukcesy i radzić sobie samo. Tak właśnie w przyszłość patrzy tutor i darczyńca wraz z dzieckiem.

Wyprowadzamy dzieci z porażki szkolnej

Nie skupiamy się na samej porażce, ale chcemy poznać jej przyczyny. Dzięki temu wiemy, jak działać i pomagać dziecku.

Nie wychowujemy

Nie zajmujemy się wychowywaniem dzieci, ponieważ wychowanie wymaga dużej ilości czasu, którego nie mamy. Dlatego uderzamy w czułe punkty, działamy impulsowo (projektując doświadczenia, spotykając się z dzieckiem na cotygodniowych zajęciach) i miejscowo (diagnozując źródło trudności i reagując na nie) – po to, aby przygotować dzieci do przyszłości.

W ramach pracy z dzieckiem przechodzimy od poczucia niższość, bezradności i braku motywacji, do gotowości podejmowania wyzwań i otwartości na potencjalne sukcesy lub porażki, aż po najwyższy stan zdolności do kreowania. Jest to droga od doświadczania porażki w szkole do radzenia sobie w życiu.

Inauguracja odbyła się tradycyjnie w Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tematem była podróż. Aby gdzieś jednak wyruszyć, niezbędne są przygotowania. Liderzy nakręcili film, gdzie razem z Frankiem Skarpetą – maskotką zielonogórskiej Akademii, aktywnie ćwiczą, hartują swoje ciało, pakują torby. Dzieci i wolontariusze również muszą być gotowi – stąd też zaprosiliśmy wszystkich do wspólnego tańca.

Naszym gościem była Kanclerz Uniwersytetu Zielonogórskiego, pani Katarzyna Łasińska. Opowiedziała nam o swojej pracy, o tym jak zdobywała kolejne szczyty kariery. Życzyła również małym studentom, aby uczyli się dla siebie, dla swojej przyszłości; aby nie bali się spełniać marzenia. Serdecznie dziękujemy!

A co z niespodziankami? Każde dziecko dostało torbę z prezentami – segregatorem, teczką, zeszytem oraz opaską. Co za radość na twarzach dzieci! Teraz już codziennie mogą z dumą pokazywać, że są studentami Akademii. Zanim jednak pójdą „w świat”, potrzebny jest dokument potwierdzający przynależność – Indeks Sukcesu! Każde dziecko dostało przepiękny Indeks z rąk pani Kanclerz UZ, Koordynatorki Wojewódzkiej Agaty Kozdrowicz oraz Lidera i Koordynatora Szkolnego. Ta radość, ten błysk w oczach! Nie sposób tego opisać, to trzeba było zobaczyć.

Uwieńczeniem Inauguracji był oczywiście przepiękny tort! Dzieci były bardzo podekscytowane słodką niespodzianką – zaczęły nawet odliczać, kiedy mamy zacząć go kroić.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację Inauguracji: Koordynatorom, Liderom, Wolontariuszom. Dziękujemy naszym gościom i partnerom za obecność: pani Kanclerz, panu Dariuszowi Łado, dyrektorowi Bursy, pani Dorocie Piotrowskiej-Ceholik, wychowawczyni Bursy. Składamy podziękowania firmom, które nas wsparły: kserze Zielony Domek, Omedze, Centrum Kwiatowemu, piekarni REMA, Filipowi Niećkowiakowi.

Przed nami rok pełen wrażeń, szukania własnych ścieżek, dróg na szczyt. Życzymy powodzenia wszystkim naszym małym studentom oraz ich wolontariuszom!

 

 

 

Nie pal przy mnie, proszę 2015/2016

 

Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2015/2016 do ogólnopolskiego programu edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Program ma charakter profilaktyczny, jest realizowany pod patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze.

W programie będą uczestniczyli uczniowie klas pierwszych, w klasach II i III przypomnimy natomiast zagadnienia związane z tematyką palenia papierosów, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie, kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu oraz aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie oraz dbałość o czystość środowiska.

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

 • Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
 • Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.
 • W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia, dostosowane do poziomu percepcji dzieci.
 • Program ma charakter profilaktyczny i jego głównym celem jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Uporządkowanie i poszerzenie wiadomości na temat zdrowia.
 • Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.
 • Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
 • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.

 

ZAJĘCIA WARSZTATOWE W RAMACH PROGRAMU:

 • Zajęcia 1: Co to jest zdrowie?
 • Zajęcia 2: Od czego zależy nasze zdrowie?
 • Zajęcia 3: Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
 • Zajęcia 4: Co robić, gdy moje życie jest zagrożone? 
 • Zajęcia 5: Nie pal przy mnie, proszę!

 

Październik

W dniach 19-23 października w naszej szkole odbył się Tydzień Promocji Zdrowia.

Uczniowie klas I-III włączyli się w realizację działań. Ci z klas I podczas zajęć pt. „Co to jest zdrowie?” zapoznali się z wiewiórką Wiki.

Dzieci uporządkowały i poszerzyły wiadomości na temat zdrowia, uświadomiły sobie, że same mogą unikać szkodliwych dla zdrowia sytuacji, poznały sposoby zachowań w sytuacjach, gdy inni ludzie palą przy nich papierosy.

Drugoklasiści na zajęciach własnoręcznie przygotowali pyszną, witaminową sałatkę. Do ich przygotowania przynieśli z domów różne świeże owoce. Były jabłka, gruszki, banany, śliwki, brzoskwinie, nektarynki, kiwi, pomarańcze, mandarynki, winogrona. Przyrządzanie sałatek dało dzieciom wiele satysfakcji, jednocześnie uświadamiając jak ważną rolę odgrywają witaminy we właściwym funkcjonowaniu organizmu. Sałatki udały się, wyszły wspaniale!

Uczniowie klas III musieli zaprojektować i wykonać plakat, który będzie promował zdrowe odżywianie. Celem było zainteresowanie dzieci zasadami zdrowego stylu życia, w szczególności tematyką związaną ze zdrowym odżywianiem. Plakaty obrazowały powszechnie znane zasady zdrowej diety, przyrządzanie zdrowych potraw, szeroko rozumiany zdrowy styl życia, rolę zdrowego jedzenia w życiu człowieka, itp.

Zapraszamy do galerii

 

Listopad

Już od pięciu lat, 8 listopada obchodzony jest jako Dzień Śniadanie Daje Moc wspólnie ze szkołami z całej Polski.

„Śniadanie daje moc” to program promujący zasady zdrowego odżywiania i zwiększający świadomość na temat roli pierwszego posiłku w diecie dziecka. Nasza placówka wzięła udział w realizacji tego projektu.

Uczniowie klas I-III wspólnie przygotowali i zjedli najważniejszy posiłek dnia. Dzieci miały frajdę nie tylko z dzielenia się z innymi, ale także spróbowania nowych smaków, dowiedzenia się, co lubią na śniadanie inni i dlaczego właściwie śniadanie jest takie ważne. Aż przyjemnie było patrzeć jak uczniowie z apetytem pałaszują kolorowe kanapki przygotowane przez siebie. Na pieczywie nie zabrakło pożywnych wędlin, ale też pełnych witamin warzyw. Oprócz smacznego posiłku uczniowie mieli szansę docenić jak przyjemne może być zasiadanie przy jednym stole z kolegami i koleżankami.

Zapraszamy do galerii

 

Grudzień

Dnia 14 grudnia 2016 roku w klasie 2e odbyły się warsztaty prowadzone przez panie Justynę Lejnsztern i Agnieszkę Popławską mające na celu poprawić żywieniowe przyzwyczajenia dzieci oraz zwiększać ich świadomość na temat zdrowego odżywiania oraz propagowanie wśród uczniów spożywanie owoców zamiast słodyczy, chipsów i innych niezdrowych przekąsek. Uczniowie rozwiązywali krzyżówkę, mieli za zadanie wymyślić trzy zdrowe posiłki i przygotować sałatki owocowe według wspólnie ułożonego przepisu.

Dzieci dowiedziały się, że zdrowo się odżywiać nie jest trudno – należy to jednak robić z głową.

Zapraszamy do galerii

 

Kwiecień

7 kwietnia obchodziliśmy w szkole „Światowy Dzień Zdrowia”.

Edukacja zdrowotna w naszej szkole jest jednym z podstawowych i bardzo ważnych elementów nauczania i wychowania. W ramach tego programu uczniowie klas I i II mieli zajęcia związane z programem "Nie pal przy mnie proszę".

Klasy I podczas zajęć dowiedziały się „OD CZEGO ZALEŻY NASZE ZDROWIE?" a klasy II "CO I DLACZEGO SZKODZI ZDROWIU?" Uczniowie podczas zajęć zostali poinformowani w jaki sposób sami mogą unikać szkodliwych dla zdrowia sytuacji.

Trzecioklasiści wzięli udział w rywalizacjach międzyklasowych w grach i zabawach sportowych z cyklu "Baw się razem z nami".

Zapraszamy do galerii

 

Dzień Ziemi obchodzony jest na całym świecie 22 kwietnia. Z tej okazji uczniowie klas I-III wzięli udział w konkursie plastycznym i wykonali plakaty pod hasłem: "Ziemia – naszym domem". 

Wyróżnieni zostali:

Iga Sadecka klasa 2c

Bartosz Rusak 2c

Lidia Kosiadło 2c

Letycja Świder 2c

Kaja Walos 2c

Karolina Jakubaszek 2c

Marta Turkowska 2e

Hanna Miesiaczyk 3b

Julia Nagórska 3b

Agata Śmiłowska 3c

Aleksandra Wrocławska 3c

Kaja Brzezińska 3c

Aleksander Wysocki 3c

Piotr Miczałowski 3c

 

Czerwiec

 

Uczniowie klas trzecich wzięli udział w podsumowujących warsztatach, w których kształcili postawy obrony przed biernym paleniem, zdobywali umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie palą przy nich papierosy.

Nauczyciele przypominali dzieciom o tych szkodliwych dla zdrowia zachowaniach i sytuacjach, których one same mogą unikać.

 

Nie pal przy mnie, proszę 2014/2015

 

Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2014/2015 do ogólnopolskiego programu edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę”, który adresowany jest dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

 

 

Program ma charakter profilaktyczny i jego głównym celem jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie, kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu oraz aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie oraz dbałość o czystość środowiska.

 

Czytaj więcej...

Trzymaj formę

 

Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

 

  

Cele:

1. Poszerzenie wiedzy na temat zdrowego żywienia, zbilansowanej diety, aktywności ruchowej.

2. Kształtowanie umiejętności niezbędnych do utrzymania dobrego zdrowia i kondycji fizycznej.

3. Uświadomienie zagrożeń dla młodego organizmu – anoreksja, bulimia.

4. Propagowanie zdrowego trybu życia.

5. Zwiększenie aktywności ruchowej poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego oraz na zawodach sportowych.

 

DZIESIĘCIORO PRZYKAZAŃ ZDROWOTNYCH

(zasady zdrowego żywienia wypracowane przez Radę ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia przy Ministrze Zdrowia)

 

1. Codzienna aktywność fizyczna i odpowiednia dieta jest kluczem do zdrowia. Przede wszystkim strzeż się nadwagi i otyłości.

2. Podstawą prawidłowej diety jest różnorodność spożywanych produktów. Jedz 3–5 posiłków dziennie, w tym koniecznie śniadanie. Pamiętaj, że przerwy między posiłkami nie powinny być dłuższe niż 4 godziny.

3. Znaczną część twojej codziennej diety powinny stanowić warzywa. Codziennie jedz również owoce.

4. Pełnoziarniste produkty zbożowe (np. chleb razowy czy pełnoziarnisty, grube kasze) powinny być dla ciebie głównym źródłem energii.

5. Codziennie co najmniej dwa razy dziennie spożywaj mleko i jego przetwory: jogurty, kefiry czy sery.

6. Spożywaj mniej tłuszczów zwierzęcych, więcej roślinnych, szczególnie oleju rzepakowego i margaryn miękkich.

7. Spożywaj głównie mięso drobiowe, ryby oraz nasiona roślin strączkowych np. grochu, fasoli czy soi, ograniczaj spożycie tłustego mięsa czerwonego.

8. W codziennej diecie ograniczaj spożycie cukru i soli.

9. Dostarczaj organizmowi wystarczającą ilość płynów (głównie wody) – minimum 2 litry dziennie.

10. Nie pij alkoholu/Unikaj alkoholu (dorosły).

Stosowanie Dziesięciorga Przykazań Zdrowotnych pozwala na unikanie błędów żywieniowych.

 

ODŻYWIANIE

 

Błędy żywieniowe, których należy unikać:

Zaniżanie w samoocenie ilości spożywanych pokarmów.

Nieregularne posiłki wieczorem.

Dojadanie między posiłkami.

Zbyt szybkie jedzenie.

Nieświadome jedzenie w czasie oglądania telewizji lub czytania.

Dokładanie na talerz w trakcie posiłku.

Zjadanie resztek.

Uspokajanie się jedzeniem.

Spożywanie zbyt małej ilości wody i warzyw.

Jedzenie potraw wysokokalorycznych w nadmiarze.

Smażenie zamiast potraw gotowanych lub pieczonych.

Nadużywanie soli i cukru.

 

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

 

Aktywność ruchowa jest nieodłącznym atrybutem życia człowieka. Wynika ona z wrodzonych potrzeb organizmu i nabytych umiejętności.

Odpowiednio dobrana, duża aktywność ruchowa sprzyja rozwojowi organizmu i zachowaniu zdrowia.

Ruch rozwija mięśnie, wpływa na prawidłowy wzrost i kształt kości, rozwija układ krążeniowo-oddechowy, podnosi sprawność i wydolność fizyczną, korzystnie wpływa na dobre samopoczucie.

Niedostatek ruchu powoduje, że rosnący organizm nie osiąga pełni rozwoju: ma mniejszą pojemność płuc, mniejszą wydolność fizyczną, słabsze mięśnie, gorszy refleks i koordynację ruchów. Rezerwa sił, które w sytuacjach trudnych mógłby uruchomić, jest niższa.

Tymczasem coraz częściej, zarówno u młodzieży, jak i u dorosłych występuje tendencja do ograniczania aktywności ruchowej. Winą za to należy obciążyć zdobycze cywilizacji, jak samochód, winda pozwalające uniknąć wysiłku, czy TV, komputer zapewniające wygodną, nie męczącą rozrywkę.

Zaspokajają one naszą skłonność do lenistwa ruchowego i szukania wygody. Nie bez znaczenia jest także znaczne obciążenie uczniów nauką szkolną i pozaszkolną, wymuszające przebywanie w pozycji siedzącej.

Nawet jakikolwiek ruch fizyczny jest lepszy niż żaden. Dla poprawy kondycji warto wykorzystywać każdą codzienną okazję dla ruchu np. spacer z psem, sprzątanie ogrodu, chodzenie pieszo zamiast jazdy windą, chodzenie na spacery w każdej wolnej chwili. Warto robić to, co sprawia przyjemność: dobry jest marsz, jazda na rowerze, pływanie, gry w piłkę, tenis, taniec.

Rozpoczynać należy od nieznacznych obciążeń, a potem stopniowo je zwiększać w miarę poprawy wydolności.

 

Bądź aktywny – codziennie przez 30-60 min. ćwicz, tak jak lubisz.

Jeśli nie masz czasu ćwicz przynajmniej 3 razy w tygodniu.

Wybierz coś, co daje Ci radość i satysfakcje.

Pamiętaj! Musisz się zmęczyć i wtedy jest efekt.

Możesz sam zaplanować swój codzienny wysiłek fizyczny!

Bądź aktywny w szkole, w domu, na podwórku, w klubie sportowym.

 

Nasze BMI

 

OBLICZYLIŚMY NASZE BMI

 

BMI (ang. body mass index) stanowi jeden z najpopularniejszych i najczęściej stosowanych wskaźników masy ciała. Jego zaletą jest prostota obliczeń – musimy znać jedynie naszą wagę i wzrost. Dzięki prostemu wzorowi, możemy szybko sprawdzić, czy nasza waga jest w normie, czy też cierpimy na niedowagę, nadwagę lub otyłość.

 

 

Czytaj więcej...