chwilowki online

E-learning

http://localhost/PSP7/images/strona/e-learning_1.png 

  Szkolna platforma

  edukacyjna

Biblioteka

http://localhost/PSP7/images/strona/book.png

 

 Biblioteka zaprasza

 codziennie

 od godz. 8:00 do 16:00

Świetlica

http://localhost/PSP7/images/strona/swietlica.png 

 Świetlica "Bajkowy Świat"

 otwarta jest

 od godz. 6:30 do 18:00

Komunikat ws. dni wolnych

 

2 oraz 3 listopada br. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Świetlica w tych dniach będzie otwarta od 8:00 do 15:30. Obiady nie będą wydawane.

 

Nowy rozkład dzwonków

 

Od 20 września br. obowiązuje nowy rozkład dzwonków. Wydłużona została trzecia przerwa obiadowa.

Opłaty za obiady na grudzień 2017

 

OBIADY (ZUPA I DRUGIE DANIE): 16 dni x 4 zł = 64 zł

TYLKO ZUPY: 16 dni x 1 zł = 16 zł

Wpłaty przyjmowane będą 27, 28 oraz 29 listopada 2017 r.

w godz . 7:30 - 16:00

WEJŚCIE NA OBIAD PO OKAZANIU DOWODU WPŁATY

nr konta: 10 1090 1636 0000 0001 0334 7184 - wpłaty na konto do 4 grudnia 2017 r.

W tytule przelewu należy wpisać imięnazwisko dziecka, klasę oraz dni, w które dziecko będzie jadło obiad.

W przypadku, gdy dziecko je pełne posiłki, lub same zupy tylko w określone dni, należy je odpowiednio wskazać, np.: poniedziałki, czwartki – zupy, wtorki – pełne, bez śród i piątków.

Jeżeli zostały zgłoszone odpisy za miesiąc poprzedni, należy je odjąć od kwoty za miesiąc bieżący, za który dokonywana jest wpłata. Informację o odjęciu odpisów również należy umieścić w tytule przelewu, np.: Odjęto odpisy za 3 dni. Przed odjęciem odpisów należy upewnić się, że zostały one zgłoszone w świetlicy szkoły.

W roku szkolnym 2017/2018 odpisy obiadowe mogą być dokonywane, jeśli nieobecność dziecka wynosić będzie co najmniej trzy dni. Odpis może być zgłoszony najpóźniej do godz. 9:00 dnia, od którego nastąpiła absencja.

Nieobecności jednodniowe mogą być odpisywane jedynie z trzydniowym wyprzedzeniem.

 

Komunikat pielęgniarki szkolnej

 

 TERMINY FLUORYZACJI