E-learning

http://localhost/PSP7/images/strona/e-learning_1.png 

  Szkolna platforma

  edukacyjna

Biblioteka

http://localhost/PSP7/images/strona/book.png

 

 Biblioteka zaprasza

 codziennie

 od godz. 8:00 do 16:00

Świetlica

http://localhost/PSP7/images/strona/swietlica.png 

 Świetlica "Bajkowy Świat"

 otwarta jest

 od godz. 6:30 do 18:00

Nowy rozkład dzwonków

 

Od 20 września br. obowiązuje nowy rozkład dzwonków. Wydłużona została trzecia przerwa obiadowa.

Opłaty za obiady na październik 2017

 

OBIADY (ZUPA I DRUGIE DANIE): 22 dni x 4 zł = 88 zł

TYLKO ZUPY: 22 dni x 1 zł = 22 zł

Wpłaty przyjmowane będą 25, 26 oraz 27 września 2017 r.

w godz . 7:30 - 16:00

WEJŚCIE NA OBIAD PO OKAZANIU DOWODU WPŁATY

nr konta: 10 1090 1636 0000 0001 0334 7184 - wpłaty na konto do 2 października 2017 r.

W tytule przelewu należy wpisać imięnazwisko dziecka, klasę oraz dni, w które dziecko będzie jadło obiad.

W przypadku, gdy dziecko je pełne posiłki, lub same zupy tylko w określone dni, należy je odpowiednio wskazać, np.: poniedziałki, czwartki – zupy, wtorki – pełne, bez śród i piątków.

Jeżeli zostały zgłoszone odpisy za miesiąc poprzedni, należy je odjąć od kwoty za miesiąc bieżący, za który dokonywana jest wpłata. Informację o odjęciu odpisów również należy umieścić w tytule przelewu, np.: Odjęto odpisy za 3 dni. Przed odjęciem odpisów należy upewnić się, że zostały one zgłoszone w świetlicy szkoły.

W roku szkolnym 2017/2018 odpisy obiadowe mogą być dokonywane, jeśli nieobecność dziecka wynosić będzie co najmniej trzy dni. Odpis może być zgłoszony najpóźniej do godz. 9:00 dnia, od którego nastąpiła absencja.

Nieobecności jednodniowe mogą być odpisywane jedynie z trzydniowym wyprzedzeniem.

 

Mundurki

 

Pracownia krawiecka „STYL”

tel. 608 806 561 (w piątki)

 

Rada Rodziców

 

Nr konta Rady Rodziców: 98 1240 2018 1111 0010 0409 8684 

kwota 60 zł (w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę)