W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Witamy w roku szkolnym 2023/2024

 

Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2014/2015 do ogólnopolskiego programu edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę”, który adresowany jest dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

 

 

Program ma charakter profilaktyczny i jego głównym celem jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie, kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu oraz aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie oraz dbałość o czystość środowiska.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU: 

Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.

Realizatorami programu są wychowawcy klas, pielęgniarka szkolna

Wsparciem dla realizatorów jest koordynator programu.

Wychowawcy klas korzystają z materiałów przygotowanych przez koordynatora programu.

Realizatorzy programu mają możliwość modyfikacji zajęć.

 

PAŹDZIERNIK

Uczniowie naszej szkoły przystąpili do konkursu ekologicznego: „Wykorzystujesz – nie marnujesz”, który został zorganizowany przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Zielona Góra przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim.

 

 

Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży ekologicznych postaw z życiu codziennym, zwiększenie świadomości na temat działań podejmowanych w zakresie ochrony środowiska i umożliwienie prezentacji uzdolnień na szerokim forum.

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu kreatywnej pracy w dowolnej formie z wykorzystaniem odpadów i nadaniu im w ten sposób „drugiego życia”.

 

Niezmiernie miło nam poinformować, że spośród ponad 230 prac, które zostały nadesłane na konkurs nasza uczennica klasy II b Hanna Miesiaczyk została wyróżniona i nagrodzona za swoją pracę pt. „Piesek”. Gratulujemy!

  

 

LISTOPAD

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie naszej szkoły przystąpili do V edycji programu edukacyjnego Akademia Czystych Rąk Carex, który adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z całej Polski. Główną misją organizatora akcji – marki Carex – jest edukowanie dzieci w zakresie podstawowej profilaktyki zdrowia, a także promowanie prawidłowych nawyków związanych z higieną rąk. Podobnie jak w ubiegłym roku, tegoroczna edycja odbywa się pod patronatem Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

 

 

Dzięki otrzymanym bezpłatnie ciekawym materiałom edukacyjnym uczniowie w atrakcyjny i przystępny sposób pracować będą nad utrwalaniem właściwych nawyków dbania o własne zdrowie oraz zdrowie innych. Dzieci zapoznają się z podstawowymi informacjami dotyczącymi higieny osobistej, szczególnie czystości rąk.

 

 

Z programem Akademia Czystych Rąk Carex powiązany jest również konkurs plastyczny „Gdzie były, co robiły Twoje ręce?”, w którym uczniowie mogą zdobyć atrakcyjne nagrody.

 

LUTY

Zapoznanie z głównymi założeniami programu edukacyjnego „Nie pal przy mnie, proszę”  uczniów z klas I.

Wychowawcy klas I przeprowadzili zajęcia według scenariuszy  z programu ,,Nie pal przy mnie, proszę’’. Na wszystkich zajęciach towarzyszyła uczniom wiewiórka Wiki. Dzieci wypełniały karty pracy z wiewiórką. Podpowiadały wiewiórce Wiki, jak ma postępować, żeby być zdrową. Jak unikać przeziębienia? Jak się bawić, żeby nie ulec wypadkowi podczas ferii zimowych? Jak bawić się bezpiecznie w szkole, na podwórku, na placu zabaw, na korytarzu szkolnym?

Dzieci uporządkowały i poszerzyły wiadomości na temat  zdrowia, uświadomiły sobie, że same mogą unikać szkodliwych dla zdrowia sytuacji, poznały sposoby zachowań w sytuacjach, gdy inni ludzie palą przy nich papierosy.

 

MARZEC

Kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne zdrowie

Wychowawcy klas I-III razem z dziećmi zastanawiali się nad tym, co wpływa na nasze zdrowie i co one same mogą zrobić, aby być zdrowym i prawidłowo się rozwijać.

Uczniowie dowiedzieli się, że nasze zdrowie warunkują: czynniki genetyczne, środowiskowe, społeczne, medycyna naprawcza i styl życia.

Celem zajęć było uświadomienie dzieciom, że same mogą unikać szkodliwych dla zdrowia sytuacji oraz przekazywanie informacji o biernym paleniu.

 

KWIECIEŃ

Światowy Dzień Ziemi to prowadzona na całym świecie akcja promocji postaw ekologicznych. Z tej okazji uczniowie klas I-III naszej szkoły obchodzili Dzień Ziemi przygotowując piękne prace plastyczne o tematyce ekologicznej, które zostały zaprezentowane na szkolnej wystawie.

Komisja konkursowa oceniała samodzielność wykonania, oryginalność, kreatywność, pomysłowość w doborze materiałów plastycznych oraz estetykę wykonania prac.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do obejrzenia prac w naszej galerii.

 

ul. Zielonogórska 5

65-256 Zielona Góra

tel. 68 454 96 17

tutaj jesteśmy

Copyright © 2024 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze Rights Reserved.