W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Witamy w roku szkolnym 2023/2024

 

Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2017/2018 do ogólnopolskiego programu edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

W programie będą uczestniczyli uczniowie klas pierwszych, w klasach II i III przypomnimy natomiast zagadnienia związane z tematyką palenia papierosów.

W ramach programu będą odbywały się zajęcia warsztatowe, na których dzieci dowiedzą się co to jest zdrowie, od czego zależy, co szkodzi naszemu zdrowiu, co robić gdy zdrowie jest zagrożone.

 

Koordynator programu: p. Beata Morzycka

 Cel główny programu:

Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

Cele szczegółowe:

•   Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.

•   Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.

•   Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.

•   Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.

•   Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

Adresaci programu:

Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej

Założenia programu:

Przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych o tematyce:

•   CO TO JEST ZDROWIE?

•   OD CZEGO ZALERZY NASZE ZDROWIE?

•   CO I DLACZEGO SZKODZI ZDROWIU?

•   CO ROBIĆ, GDY MOJE ŻYCIE JEST ZAGROŻONE?

•   NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ!

 

 

Szanowni Rodzice!

•  Zdrowie naszych dzieci jest dla każdego z nas najważniejszą sprawą. Codziennie dbamy o to, aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki dla harmonijnego rozwoju. Na stan zdrowia ma wpływ wiele czynników: opieka zdrowotna, czynniki genetyczne, środowisko fizyczne i społeczne, a przede wszystkim styl życia i zachowania prozdrowotne (tj. aktywność fizyczna, racjonalne odżywianie, utrzymywanie czystości ciała i otoczenia, zachowywanie bezpieczeństwa, utrzymywanie właściwych relacji między ludźmi, a także nie używanie środków psychoaktywnych). Kształtowanie prawidłowych postaw zdrowotnych wśród dzieci jest najskuteczniejszym działaniem w szeroko pojętej profilaktyce, w tym także profilaktyce antytytoniowej.

•  Palenie tytoniu jest zjawiskiem powszechnym i stanowi jedną z głównych przyczyn umieralności w wieku dorosłym. Wdychanie dymu tytoniowego czyli bierne palnie jest tak samo niebezpieczne jak samo palnie, ponieważ niesie za sobą identyczne skutki zdrowotne co aktywne palenie papierosów. Według danych szacunkowych w Polsce co roku 4 mln. dzieci jest narażonych na mimowolne wdychanie dymu tytoniowego!

•  Biorąc pod uwagę fizjologię rozwoju psychoemocjonalnego dziecka, współczesną wiedzę na temat uwarunkowań procesu uzależnienia się od tytoniu przez dzieci oraz epidemiologię palenia tytoniu w wieku rozwojowym, zasadnym jest przeprowadzenie wśród dzieci w wieku szkolnym (a nawet wczesnoszkolnym) programu profilaktyki antytytoniowej. 

•  W związku z powyższym nasza szkoła postanowiła włączyć się do realizacji programu „Nie pal przy mnie, proszę”, który jest adresowany do uczniów klas I-III. Jego celem jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

 

Listopad

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień!

8 listopada uczniowie klas 1-3 obchodzili Dzień Śniadanie Daje Moc wspólnie ze szkołami z całej Polski. Podczas zajęć edukacyjnych wychowawcy mogli przekazać najmłodszym cenne informacje, w oparciu o 12 zasad zdrowego odżywiania, o roli prawidłowego żywienia. 

Wspólnie przygotowany i spożyty posiłek połączony był z przypomnieniem wszystkim ważnej roli śniadania. Na naszych szkolnych stolikach znalazły się kolorowe kanapki, przeróżne sałatki warzywno-owocowe. Nie zabrakło również soków.

 

Zapraszamy do galerii

 

Kwiecień

Tydzień Promocji Zdrowia

W dniach 10-13 kwietnia 2018 r. w naszej szkole realizowany był projekt Tydzień Promocji Zdrowia. Celem tego przedsięwzięcia była zarówno promocja zdrowego stylu życia, zapobieganie uzależnieniom, propagowanie postaw prozdrowotnych, integracja środowiska szkolnego oraz dobra zabawa. W realizacje tych działań włączyła się cała społeczność szkolna: zespół ds. promocji zdrowia, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice. W projekcie wzięli udział uczniowie klas I-III.

Klasy pierwsze wykonały prace plastyczne na temat „Właściwie dobieram ubiór do pogody”.

Uczniowie klas II i III wykonały prace plastyczno-techniczne o tematyce zdrowotnej zachęcające do uprawiania sportu, spożywania zdrowej żywności.

 

Dzień Ziemi

Dni Ziemi obchodzony 22 kwietnia to czas, kiedy ludzie na całym świecie uświadamiają wszystkim, że należy robić wszystko aby ją uratować przed zniszczeniem. Musimy być przyjaciółmi przyrody – ekologami i dbać o środowisko. Uczniowie klas I-III również zaangażowali się w ten projekt, biorąc udział w konkursie plastycznym pt. "Zostań przyjacielem Ziemi". W konkursie wzięło udział wiele osób. Wyróżnieni zostali:

I miejsce:

Maciek Starościc 1a

Gabrysia Wolska 2a

Malwina Cieślak 1a

II miejsce:

Zuzia Zawisza 3c

Aleksander Konieczny 3a

Hanna Wojciechowska 3e

III miejsce:

Karol Słowikowski 1c

Igor  Podgórski 1c

Olgierd Kowal 1c

Julia Judkowiak 1c

Julka Ociepka 1a

Wyróżnienia:

Marcin Mrówka 1a

Gabrysia Domańska 3c

Piotr Maciejewski 2a

Natan Śpiewanek 1a

Borys Wykocki 1a

Ruben Sieradzki 1b

Wojtek Królik 1a

Patryk Patora 1a

Sara Urbańska 2b

Piotr Kowalski 2b

Lena Stryjek 2b

Kacper Pels 1a

 

Zapraszamy do galerii

 

ul. Zielonogórska 5

65-256 Zielona Góra

tel. 68 454 96 17

tutaj jesteśmy

Copyright © 2024 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze Rights Reserved.