W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Witamy w roku szkolnym 2023/2024

 

Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2016/2017 do ogólnopolskiego programu edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

W programie będą uczestniczyli uczniowie klas pierwszych, w klasach II i III przypomnimy natomiast zagadnienia związane z tematyką palenia papierosów.

W ramach programu będą odbywały się zajęcia warsztatowe, na których dzieci dowiedzą się co to jest zdrowie, od czego zależy, co szkodzi naszemu zdrowiu, co robić gdy zdrowie jest zagrożone.

Koordynator programu: p. Beata Morzycka

Cel główny programu:

Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

Cele szczegółowe:

•   Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.

•   Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.

•   Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.

•   Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.

•   Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

Adresaci programu:

Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej

Założenia programu:

Przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych o tematyce:

•   CO TO JEST ZDROWIE?

•   OD CZEGO ZALERZY NASZE ZDROWIE?

•   CO I DLACZEGO SZKODZI ZDROWIU?

•   CO ROBIĆ, GDY MOJE ŻYCIE JEST ZAGROŻONE?

•   NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ!

 

Szanowni Rodzice!

•  Zdrowie naszych dzieci jest dla każdego z nas najważniejszą sprawą. Codziennie dbamy o to, aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki dla harmonijnego rozwoju. Na stan zdrowia ma wpływ wiele czynników: opieka zdrowotna, czynniki genetyczne, środowisko fizyczne i społeczne, a przede wszystkim styl życia i zachowania prozdrowotne (tj. aktywność fizyczna, racjonalne odżywianie, utrzymywanie czystości ciała i otoczenia, zachowywanie bezpieczeństwa, utrzymywanie właściwych relacji między ludźmi, a także nie używanie środków psychoaktywnych). Kształtowanie prawidłowych postaw zdrowotnych wśród dzieci jest najskuteczniejszym działaniem w szeroko pojętej profilaktyce, w tym także profilaktyce antytytoniowej.

•  Palenie tytoniu jest zjawiskiem powszechnym i stanowi jedną z głównych przyczyn umieralności w wieku dorosłym. Wdychanie dymu tytoniowego czyli bierne palnie jest tak samo niebezpieczne jak samo palnie, ponieważ niesie za sobą identyczne skutki zdrowotne co aktywne palenie papierosów. Według danych szacunkowych w Polsce co roku 4 mln. dzieci jest narażonych na mimowolne wdychanie dymu tytoniowego!

•  Biorąc pod uwagę fizjologię rozwoju psychoemocjonalnego dziecka, współczesną wiedzę na temat uwarunkowań procesu uzależnienia się od tytoniu przez dzieci oraz epidemiologię palenia tytoniu w wieku rozwojowym, zasadnym jest przeprowadzenie wśród dzieci w wieku szkolnym (a nawet wczesnoszkolnym) programu profilaktyki antytytoniowej. 

•  W związku z powyższym nasza szkoła postanowiła włączyć się do realizacji programu „Nie pal przy mnie, proszę”, który jest adresowany do uczniów klas I-III. Jego celem jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

 

Październik 

W dniach 17.10-21.10 w naszej szkole odbyło się Promowanie zdrowego stylu życia.

Na zajęciach edukacyjnych dzieci z klas pierwszych poznały główną bohaterkę programu „Nie pal przy mnie proszę” wiewiórkę Wikę, która będzie towarzyszyła im podczas następnych zajęć. Zajęcia przeprowadzono według scenariuszy Programu „Nie pal przy mnie, proszę”.

Uczniowie klas drugich i trzecich postanowili artystycznymi środkami wyrazu przekonać palaczy do zaniechania tego zgubnego nałogu. Antynikotynowe hasła zostały odpowiednio zilustrowane i mogli zobaczyć skutki palenia papierosów.

 

Zapraszamy do galerii

 

Listopad

Już od sześciu lat, 8 listopada obchodzimy Dzień Śniadanie Daje Moc wspólnie ze szkołami z całej Polski. Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień!

8 listopada w całej Polsce jak i w naszej szkole na ławkach uczniów klas I-III szkolnych, zamiast książek i zeszytów, królowały zdrowe i smaczne potrawy śniadaniowe. To była świetna zabawa dla dzieci, dzięki której najmłodsi nauczyli się jak ważne jest codzienne, zdrowe śniadanie.

Zapraszamy do galerii!

 

Kwiecień

Międzynarodowy Dzień Ziemi obchodzony jest na całym świecie 22 kwietnia. Każdego roku uczniowie naszej szkoły biorą udział w ważnych akcjach o charakterze ekologicznym. Starają się robić wszystko, aby Ziemia stała się piękniejsza, zdrowsza i bezpieczniejsza. Tego dnia każdy  powinien pomyśleć, co może zrobić w swoim najbliższym otoczeniu, aby chronić Ziemię i żyć z nią w przyjaźni. Uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich postanowili artystycznymi środkami wyrazu przekonać ludzi do ochrony Ziemi i własnego zdrowia.

Klasy 1 wykonały projekty znaczków, które  pokazywały palącym, że  dzieci nie chcą żeby przy nich palono papierosy.

Klasy 2 wykonały plakaty pokazujące wszystkim, w jakich miejscach można spotkać znaczek „TU NIE WOLNO PALIĆ”.

Klasy 3 wykonały plakaty pt. „Jak chronić Ziemię ?”.

Na korytarzach pojawiły się kolorowe plakaty promujące zdrowy tryb życia i Dzień Ziemi 2017.

Galeria

 

ul. Zielonogórska 5

65-256 Zielona Góra

tel. 68 454 96 17

tutaj jesteśmy

Copyright © 2024 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze Rights Reserved.