Spośród 83 absolwentów uzyskano informacje na temat 76 uczniów.

Badani uczniowie wybrali następująco:

  • Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół Akademickich w Zielonej Górze – 33 osoby (43%)
  • Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze – 11 osób (14%)
  • Gimnazjum nr 7 im. UNICEF w Zielonej Górze – 9 osób (12%)
  • Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze – 9 osób (12%)
  • Gimnazjum nr 4 Sportowe im. T. Ślusarskiego w Zielonej Górze – 8 osób (11%)
  • Gimnazjum nr 3 im. J. Chełmońskiego w Zielonej Górze – 6 osób (8%)